Tarieven bewindvoering 2024

De kosten die in rekening worden gebracht voor beschermingsbewindvoering, worden bepaald door de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, vastgesteld door de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De tarieven die in 2024 gelden, staan hieronder toegelicht en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn voor iedereen hetzelfde. Voor een volledig tarievenoverzicht zie www.horus.nl

FiT Bewind kijkt of het mogelijk is om bijzondere bijstand aan te vragen. Dit wordt alleen toegewezen door de gemeente als je vermogen en/of inkomen niet voldoende is om de bewindvoering zelf te betalen.

Bewindvoering zonder schulden

Eenpersoons-huishouden€ 133,10 per maand
Echtparen/
samenwonenden
€ 159,52 per maand*

Bewindvoering met schulden

Eenpersoons-huishouden€ 172,12 per maand
Echtparen/samenwonenden
1 standaard/1 schulden
€ 183,11 per maand
Echtparen/
samenwonenden beide schulden
€ 206,51 per maand*

Eenmalige kosten

Griffiekosten rechtbank voor verzoek bewind€ 87,00

Kosten aanvangswerkzaamheden

Eenpersoons-huishouden€ 751,41
Echtparen/
samenwonenden
€ 901,45

* Echtparen/samenwonenden betalen geen dubbele kosten, maar betalen elk 60% van het tarief.