Tarieven bewindvoering 2019

De kosten die in rekening worden gebracht voor beschermingsbewindvoering, worden bepaald door de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, vastgesteld door de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De tarieven die in 2019 gelden, staan hieronder toegelicht en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn voor iedereen hetzelfde. Voor een volledig tarievenoverzicht zie www.rijksoverheid.nl

FiT Bewind kijkt of het mogelijk is om bijzondere bijstand aan te vragen. Dit wordt alleen toegewezen door de gemeente als je vermogen en/of inkomen niet voldoende is om de bewindvoering zelf te betalen.

Bewindvoering zonder schulden

Eenpersoons-huishouden€ 114,14 per maand
Echtparen/
samenwonenden
€ 136,93 per maand*

Bewindvoering met schulden

Eenpersoons-huishouden€ 147,62 per maand
Echtparen/samenwonenden
1 standaard/1 schulden
€ 157,09 per maand
Echtparen/
samenwonenden beide schulden
€ 177,16 per maand*

Eenmalige kosten

Griffiekosten rechtbank voor aanvraag€ 81,00

Kosten aanvangswerkzaamheden

Eenpersoons-huishouden€ 644,93
Echtparen/
samenwonenden
€ 773,19
Eenpersoons-huishouden/ vooraf budgetbeheer€ 482,79
Echtparen/
samenwonenden/ vooraf budgetbeheer voor 1 persoon
€ 676,39
Echtparen/
samenwonenden/ vooraf budgetbeheer voor beide
€ 579,59

* Echtparen/samenwonenden hoeven geen dubbele kosten te betalen, maar betalen elk 60% van het tarief.