Akkoordverklaring

Verklaring van uw partner/ familie

Brochure curatele, bewind en mentorschap

Informatieblad van de overheid

Klachtenregeling FiT Bewind

Indien u een klacht heeft

Privacyverklaring FiT Bewind

Verzoekschrift Bewindvoering

Schriftelijk verzoek aan de rechter